Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Πρόεδρος: Μπρανίκας Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Τσιαούσης Κυριάκος

Γενικός Γραμματέας: Ελευθεριάδης Ιωάννης

Αναπλ. Γραμματέας: Βλάχος Θοδωρής

Ταμίας: Παναγιώτου Αστέρης

Μέλος: Καναβάρης Αντώνης

Μέλος: Γκιβιζίνης Γεώργιος

Μέλος: Χαλικιάς  Κουτσονίκος Ηλίας 

Μέλος: Κουταλάκη Μαργαρίτα

Μέλος: Κεφαλάς Βασίλης

Μέλος: Καρύδης Μάρκος