Παρεμβάσεις ΣΕΤΕΠΕ σε καταστήματα για μέτρα προστασίας και διακοπή διανομής σε επισιτιστικά καταστήματα.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΥΨΟ!

Κλιμακώνουμε τη δράση μας,

δυναμώνουμε τη φωνή μας!