ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου συνεδρίασε στις 24/08/22 και αποφασίστηκε η συμμετοχή του : Στη συναυλία αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους…